Děvčata soutěžila v přípravě kávy a čepování piva

Dne 18. ledna 2017 se žáci z mnoha škol z celé republiky sjeli na IX. ročník soutěže Žatecký Cup. Organizátorem soutěže byla Česká barmanská asociace a SOU Žatec. Soutěž v čepování piva připravil pan Bc. Mojmír Prokeš, víceprezident CBA.Dojíždět za vařením

Vždy máme radost, když jsou naši žáci chváleni na pracovištích odborného výcviku, neboť takto se nejlépe zaslouží o posílení dobrého jména školy. Mezi těmito žáky vyniká Brian Kuschel, který se učí již druhým rokem v oboru kuchařské práce. Svoji praxi vykonává ve 150 km vzdáleném německém městečku Neutraubling. V místním hotelu Am See je jeho nadřízeným hoteliér a kuchař pan Bernhard Lacher. Protože Brian projevuje opravdový zájem o obor i o všechny nové moderní techniky a zároveň hovoří velmi dobře německy, má pro něj pan Lacher jen slova chvály: „Brian se výborně hodí do našeho mezinárodního kuchařského týmu. Měli jsme již učně mnoha národností, ale ještě nikdy z Česka“. Další podrobnosti si můžete přečíst v přiloženém článku, který vyšel v několika německých regionálních novinách.Vánoční prodejní výstava

Tradiční předvánoční akce pořádaná 20. prosince naší školou přilákala velké množství zájemců z řad plánské veřejnosti. Návštěvníci si mohli prohlédnout a za cenu nákladů zakoupit výrobky, které vznikly v hodinách polytechnické a estetické výchovy žáků základní školy i profesní výtvory cukrářů, kuchařů, pečovatelek a pokojských ze středního odborného učiliště Střední školy živnostenské v Plané. Vestibul plánské radnice návalu téměř nedostačoval a vystavovatelé museli brzy vysvětlovat, že nejsme výrobní podnik, ale škola.Den otevřených dveří

Žáci základních škol, kteří uvažují o studiu na naší škole, jejich rodiče, ale i široká veřejnost si opět mohli prohládnout prostory školy za plného provozu. Ve třídách se normálně učilo, pouze byly otevřené dveře a mezi řádnými žáky místy seděli i žáci budoucí. Učebna v přízemí byla již tradičně připravena na setkávání. Byly zde shromážděny ukázky učebních pomůcek i výrobků žáků.
Paní Hušková, která příchozí vítala, opět podala obdivuhodný celodenní výkon.


Oslava 120 let školy

I když historie školní budovy sahá až do roku 1783, odborná příprava řemeslníků a živnostníků zde probíhala až od roku 1896. Připomenutí tradice Střední školy živnostenské v Plané se 8. října v budově školy a prostoru před školní budovou zúčastnili nejen současní i bývalí žáci a učitelé školy, ale i zástupci Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, představitelé partnerské Berufsschule Wiesau a široká veřejnost. Učitelé si pro návštěvníky připravili ukázky zábavného vědění - chemické a fyzikální pokusy z kuchyňských surovin, ukázku přípravy osvěžujících nápojů a minitrh s ukázkami prací žáků. Na kulturním programu se podíleli soubor Rozmarýnek ZUŠ Mariánské Lázně, písničkáři Tereza a Dan Švecovi a The Dixie Hot Licks z Plzně. Současní žáci školy se pak podíleli na výzdobě školy i na přípravě a podávání občerstvení.

Více obrázků

Myslíme si, že i v dnešní době jsou znalosti a dovednosti řemeslných oborů naléhavě zapotřebí, i když na jiné, technologicky i materiálově vyšší úrovni, a proto se hrdě hlásíme k tradici živnostenské školy v Plané.


Už to zase začlo

Horký závěr prázdnin se opět přehoupl do 1. září a žáci opět zamířili do školy. Starší se první den pouze seznámili s novým rozvrhem a rozdělením týdnů na praxi a teorii. Ty nové přivítali nejen třídní učitelé, ale i vedení školy a popřáli jim úspěšný průběh studia zakončený získáním výučního listu nebo maturitního vysvědčení.


Více obrázků

Ekoden

Po loňské úspěšné premiéře se opět konala celodenní akce na podporu ochrany přírody. Letos byly k vidění a vyzkoušení spíš recepty z přírodnin. A to jak k papání, tak i bumbání, ale i k malování nebo ke kosmetickým účelům.
Do akce se zapojili studenti napříč obory i ročníky. Nejen, že si vlastnoručně vyzkoušeli nejrůznější recepty a postupy, ale také se lépe poznali se svými spolužáky.

Více obrázků

Sportovní den

V pondělí 27. června se všichni žáci školy místo ve škole sešli v městském sportovním areálu. Byly pro ně připraveny sportovní disciplíny vysloveně atletické - běhy, skoky, vrh koulí, turnaj v malé kopané, ale i soutěže, do kterých se mohl zapojit skutečně každý - hod talířem, nafukování balónků apod.
Některých soutěží se účastnili i učitelé a umožnili tak studentům zažít příjemný pocit, kdy žák překoná mistra. Všichni si užili aktivní pohyb na zdravém vzduchu, který nejen mladé generaci čím dál tím víc schází.


Více obrázků

Slavnostní předávání výučních listů

22. června 2016 byly žákům učebních oborů kuchařské práce, zednické práce, malířské a natěračské práce, ošetřovatel a poprvé i operátor skladování slavnostně předány výuční listy. Závěrečný ceremoniál se již tradičně konal v příjemném prostředí kostela sv. Petra a Pavla v Plané. Na cestu do praktického života vyprovodili studenty ředitel školy, učitelé a starostka Plané Mgr. Martina Němečková. Všichni žáci obdrželi vedle výučního listu i Evropský pas dovedností a někteří si odnesli i stipendium za kvalitní výsledky během celého studia.

Galerie obrázků - operátor skladování a ošetřovatel
Galerie obrázků - malíř, zedník a kuchař

Přeshraniční workshop

O tom, že gastronomie hraje ve všech ohledech důležitou roli v našich životech nemůže být sporu. Právě její nejnovější vývoj a příspěvek ke zdravému životnímu stylu byl i tématem přeshraničního workshopu žáků gastronomických oborů naší školy a Berufschule Wiesau. I přes 24 let trvající partnerství lze stále nalézt nové příležitosti k posílení spolupráce a moderní gastronomie s použitím regionálních surovin je jednou z nich. Výbornou regionální surovinou jsou sladkovodní ryby a na jejich zpracování byl zaměřen workshop ARGE Fisch.
Žáci obou škol společně připravovali pokrmy z filátek sivena a kapra. Některé byly velmi nápadité a lze si jen přát, aby se staly součástí jídelních lístků v restauracích v regionu.


Praxe ošetřovatelů v Německu

Hodnotnou dvoutýdenní praxi nabídl v květnu žákům oboru ošetřovatel Domov pro mentálně postižené Dr. Loew ve Vohenstraussu. Ve dvou turnusech se na ní vystřídalo celkem dvanáct žáků. Jejich úkolem bylo naučit se harmonizovat chování klientů, což dává ošetřovatelství novou dimenzi. Znamená to však, důkladně se s klienty seznámit, předvídat a včas reagovat. Samozřejmostí je přitom důkladné používání základů jazyka a také psychologických a sociálních dovedností.

Dr. Löew picture

Domov Dr. Loew byl tak vstřícný, že převzal náklady spojené s dopravou a stravováním našich žáků, a protože byli hodnoceni jako výjimečně empatičtí a zruční, plánuje se podobná akce i na příští rok. Jednomu studentu bylo dokonce nabídnuto okamžité pracovní uplatnění.

Článek na stránkách Dr. Loew

Starší příspěvky naleznete v rubrice Archiv