Vyučované obory

SSŽ Planá nabízí učební obory vhodné pro žáky základních i pro absolventy praktických základních škol a pro děti sespeciálními vzdělávacími potřebami. Na odborném učilišti je v jednom týdnu teoretické a v druhém praktické vyučování. To zpravidla probíhá v 1. ročníku v cvičných dílnách školy. Ve vyšších ročnících žáci vykonávají odborný výcvik na smluvně zajištěných pracovištích skutečného provozu. Denní dvouletou formu nástavbového studia je možno otevřít každý rok. Dálkovou formu (konzultace probíhají o víkendech) je možno otevřít vždy po dokončení cyklu - každé 3 roky. Dálkové studium bude možno zahájit ve školním roce 2016/2017.

S výběrem oboru Vám pomůže výchovný poradce vaší školy nebo náš poradce Mgr. Chládková na tel. čísle 374 750 516.

Přehled oborů


69-54-E/01 Provozní služby – pokojská/ý

Dvouletý učební obor zakončený získáním výučního listu a Europasu. Absolvent se uplatní při vykonávání práce pokojské v hotelových provozech, v ubytovnách či sociálních zařízeních, při pomocné pracovní činnosti ve zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče nebo při úklidových pracech v kancelářích a veřejných prostorách.

26-59-H/01 Spojový mechanik pro IT

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Teoretická výuka probíhá v Plané. Odborný výcvik v 1. ročníku v odborných učebnách školy, ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích u právnických či fyzických osob.

65-51-E/01 Kuchařské práce

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Praktická výuka probíhá v 1. r. ve škole a ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích. Učební obor je přednostně určen pro žáky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny ke skupinové integraci.

Uplatnění: Ve stravovacích zařízeních.
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti v Plané a na stavbách na Tachovsku. Učební obor je přednostně určen pro žáky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny ke skupinové integraci.

Uplatnění: Malířské a natěračské práce.


75-41-E/01 Pečovatelské služby

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Praktická výuka probíhá v 1. r. ve škole a ve 2. a 3. r. na smluvně zajištěných pracovištích. Učební obor je přednostně určen pro žáky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny ke skupinové integraci.

Uplatnění: Ve zdravotnických a sociálních zařízeních zaměřených na pečovatelské práce a služby.


36-67-E/01 Zednické práce

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti v Plané a na stavbách na Tachovsku. Učební obor je přednostně určen pro žáky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny ke skupinové integraci.

Uplatnění: Zednické práce při novostavbách a rekonstrukcích budov.


29-54-H/01 Cukrář

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Teoretická výuka probíhá v Plané. Odborný výcvik v 1. ročníku v odborných učebnách SOU, ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích u právnických či fyzických osob.

Uplatnění: Ve výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent připraven i na soukromé podnikání.

Po vyučení je možno pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání.


66-53-H/01 Operátor skladování

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu a Europasu. Absolvent se uplatní v CTP Bor, CPI Ostrov u Stříbra, ve výrobních firmách s oběhem zboží a všude tam, kde je potřebná znalost logistiky. Po vyučení je možno pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání.

53-41-H/01 Ošetřovatel

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Absolvent se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných zařízeních.

Po vyučení je možno pokračovat v nástavbovém studiu Zdravotnický asistent.


64-41-L/51 Podnikání

Nástavbové studium (denní - dvouleté, dálkové - tříleté) je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů SOU, kteří získali výuční list obory s kódem xx-xx-H/xxx). Umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti potřebné pro výkon různých činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.

Absolventi oboru Podnikání, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.