Všeobecné informace o škole

Školu navštěvuje přibližně 250 studentů. Hlavní budova školy je v klidové zóně blízko centra města, na spojnici mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Škola sídlí v historické budově první české školy v Plané, která v nedávné době prošla vnitřní rekonstrukcí. Nové jsou elektrorozvody, topení i sociální zařízení. Učebny jsou vybaveny dataprojektory a síťovými přípojkami. Vnější rekonstrukce budovy včetně zateplení a výměny oken proběhla v roce 2014. Střední odborné učiliště pro svou práci využívá tyto budovy. Vlastní budovu školy v Kostelní ulici. Zde probíhá teoretická příprava a sídlí zde vedení školy. Areál domova mládeže v Bezdružické ulici (naproti nemocnici), kde je školní jídelna, ubytovací zařízení a cvičné šicí dílny a kuchyně pro žáky. Středisko praktického vyučování v Jateční ulici (proti vlakovému nádraží). Ve středisku jsou dílny pro stavební obory. Pro žáky z větších vzdáleností nebo s horší dopravní obslužností je připraven domov mládeže s celodenním stravováním.

Zřizovatelem školy je Plzeňský kraj, a proto je poskytované vzdělání bezplatné.

Formuláře a žádosti

dokument pdf Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení rok 2018

dokument pdf Kritéria prijímacího řízení pro rok 2018

dokument pdf Přihláška denní studium pro rok 2018


Dny otevřených dvěří

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na "Den otevřených dveří", který se koná dne 25.1. 2018 od 8 do 17 hodin v budově školy, na adrese Kostelní 129, Planá