Všeobecné informace o škole

Školu navštěvuje přibližně 250 studentů. Hlavní budova školy je v klidové zóně blízko centra města, na spojnici mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Škola sídlí v historické budově první české školy v Plané, která v nedávné době prošla vnitřní rekonstrukcí. Nové jsou elektrorozvody, topení i sociální zařízení. Učebny jsou vybaveny dataprojektory a síťovými přípojkami. Vnější rekonstrukce budovy včetně zateplení a výměny oken proběhla v roce 2014. Střední odborné učiliště pro svou práci využívá tyto budovy. Vlastní budovu školy v Kostelní ulici. Zde probíhá teoretická příprava a sídlí zde vedení školy. Areál domova mládeže v Bezdružické ulici (naproti nemocnici), kde je školní jídelna, ubytovací zařízení a cvičné šicí dílny a kuchyně pro žáky. Středisko praktického vyučování v Jateční ulici (proti vlakovému nádraží). Ve středisku jsou dílny pro stavební obory. Pro žáky z větších vzdáleností nebo s horší dopravní obslužností je připraven domov mládeže s celodenním stravováním.

Zřizovatelem školy je Plzeňský kraj, a proto je poskytované vzdělání bezplatné.

Formuláře a žádosti

dokument pdf Přihláška k dennímu studiu

dokument pdf Přihláška pro nástavbové studium

dokument pdf Kriteria přijímacího řízení 2017/2018 23.01.2017

dokument pdf Organizace školního roku 2016/2017 05.10.2016

dokument pdf Školní řád

dokument pdf Pravidla pro hodnocení

dokument pdf Pravidla pro hodnocení-dálkové nástavbové studium

dokument pdf Plán ICT (vybrané strany) 28.11.2011


Dny otevřených dvěří

Jsou v plánu...:)