Exkurze ve firmě Elektrometall

Konec školní docházky se blíží. Sice se nám nechce řešit, co bude dál, ale volba oboru na střední škole prostě musela jednou přijít. Vlastně už máme vybráno. Teoreticky. A právě proto jsme se vydali do Mariánských Lázní a nahlédli do hotelu Olympie, kterým nás velmi ochotná paní provozní provedlaúplně od sklepa.Nahlédlijsme doslova pod ruce recepčním, kuchařům, pokojským, číšníkům, cukrářce. Pak nás přivítali ve firměElektrometall. Zde nás paní ředitelkaprovedla a seznámila s výrobou. Pak se nám ještě věnoval personální pracovník a zodpověděl všechny naše dotazy. Za vlídné přijetí všem děkujeme. Tím naše cestování neskončilo. Dále jsme se vydali do areálu firem na Nové Hospodě a navštívili jsme firmu Hellmann a DHL. Zde jsme si prohlédli odlišná pracoviště a seznámili se s prací skladníků. Dozvěděli jsme se praktické informace a děkujeme za ně. A teď už zbývá jediné: vybrat správný obor a získat výuční list!

Fotky zde


Velikonoce

Už je tady jaro a brzy přijdou Velikonoce. Tak jsme si v hodinách výtvarné výchovy vyrobili zajíce a pro maminky malé dekorace. Všem se nám výrobky vydařily.

Fotky zde


Návštěva ZOO Plzeň

Naše třída se opět vydala na cesty. Tentokrát na školní výlet do ZOO Plzeň. Počasí nám bohužel nepřálo, téměř celou cestu nám vydatně pršelo, v ZOO poprchávalo. Velká zvířata se schovávala, ale přesto vlk a medvěd si nás přišli z křovin prohlédnout, gepardi nás ignorovali. Velmi nás zaujala expozice Česká řeka, terária s krásně zbarvenými hady i vystavený tank s následnou procházkou podzemím. Opice a poloopice zíraly nezúčastněně asi jako my ve škole. Dopoledne uteklo a s deštěm jsme přijeli v pořádku do Plané. Než vyrazíme na prázdniny, navštívíme ještě Hornické muzeum v Plané.

Fotky zde


Přírodovědná exkurze

Rok se s rokem sešel, prázdniny se blíží, přichází čas exkurzí a výletů. Letos nás nečekají prohlídky hradů a zámků v návaznosti na dějepis, ale více se zaměříme na přírodopis. Takže 20. května jsme se vydali na prohlídku chráněné oblasti Kladská. Pozorně jsme pročítali infor­mační tabule, hledali přírodniny v okolí vyznačené stezky. My jsme sledovali přírodu a zástupci přírody sledovali nás. Pro další informace jsme si došli do Městského muzea v Mariánských Lázních, kde se nám věnovala průvodkyně. Přiblížila nám život slavných hostů lázeňského města a jeho vznik a vývoj zachycený na filmovém plátně. V jiné části nás zaujaly vystavené nerosty a maketa čerpání minerálních pramenů. Pak následovala zábavnější část - program Road show. Zde jsme si mohli ověřit naše schopnosti, vědomosti i šikovnost při řešení různých technických hlavolamů. Před odjezdem ještě sladká oplatka, posezení u fontány a příště zase jinam.

Fotky zde


Pohádkové posezení v knihovně

Žáci prvního stupně naší školy pravidelně navštěvují knihovnu v Plané. Setkání „mezi knihami" je pro nás vždy zajímavé a poučné. Pro naši další návštěvu si paní knihovnice Ivana Vasuková opět připravila poutavé povídání nejen o pohádkových knížkách, ale i o tom jak to v ta­ko­vé knihovně vůbec funguje. Tentokrát to bylo téma zaměřené na pohádky českých autorů. Paní knihovnice nám vysvětlila, kdo je to spisovatel a malíř, který doprovází text v knize obrázky – ilustrátor. Měli jsme možnost prohlédnout si různé knihy určené pro děti. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi pohádkou lidovou a moderní autorskou. Paní Vasuková nám přečetla úryvky z knih českých pohádkových autorů B. Němcové a Fr. Hrubína. Zkoušeli jsme hádat názvy pohádek podle postav, které nám byly představeny. Většině nedělalo žádný problém poznat, o jaký příběh se jedná. Možná to je i tím, že všichni máme pohádky rádi. V další části besedy nás paní knihovnice seznámila s tím, jak jsou knihy na policích uspořádány, abychom si mohli určitou knihu sami bez potíží vyhledat. Velice nás překvapilo, že knihy se v knihovnách po celém světě třídí a řadí podle stejného systému. Nakonec nás čekal úkol nejtěžší. Vyhledávali jsme mezi knihami tituly takových autorů, jejichž příjmení začínalo stejným písmenem jako je to naše. Některým z nás se dokonce podařilo najít autora se stejným příjmením. Všichni jsme uspěli, proto každý z nás dostal slaďoučkou odměnu.

V knihovně se nám moc líbilo. Už se těšíme se na další návštěvu, kdy se do knihovny opět vypravíme.

Fotky zde


Návštěva Domu dětí a mládeže v Plané

S našimi nejmladšími žáčky jsme se vydali do DDM Planá, kde nás přivítala vedoucí paní Daniela Líbalová. Ukázala nám prostory, které děti využívají pro poznávací, klubové a sportovní aktivity (dvorek) ve volném čase v odpoledních hodinách. Seznámila nás také s všestrannou činností v zájmových kroužcích, které DDM nabízí pro tento školní rok. Žáčci si prohlédli vybavení keramické dílny. Zaujala je i klubovna volného času, kterou děti využívají v době, kdy čekají na autobusové spojení nebo na začátek zájmového kroužku DDM.

Fotky zde


Výprava za poznáním

Každý z nás kolem sebe po celý život vytváří nějaký odpad. Víme, že patří do kontejnerů. Ale co se s ním děje dál? Tak na to jsme se jeli zeptat do Černošína, kde je firma Ekodepon. 21 . května se všechny naše třídy přemístily do lavic školicího střediska. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Pracovníci firmy nás postupně seznámili se správným tříděním odpadů, předvedli nám recyklované výrobky, kamerový systém zobrazující celé území firmy. Následně jsme byli provedeni celým územím. Každý náš dotaz byl zodpovězen. Některým to tam ale příliš nevonělo. Takže nás čeká ještě další úkol: popovídat si o tom, že každá práce má svůj význam a vydělat si na živobytí není jednoduché.

Děkujeme pracovníkům za věnovaný čas, drobné dárky a Krajskému úřadu Plzeňského kraje za dotovanou dopravu.

Fotky zde


Sportovní den

Hezké počasí láká k pohybu a my jsme byli opět po roce vyzváni k účasti v atletických závodech konaných pro žáky škol praktických a speciálních. Přestože letos asi nemáme kandidáty na postup do celostátního kola tak jako vloni, chuť soutěžit ale máme. V úterý 12. května jsme do Tachova vyslali družstvo 3 dívek. Soupeřilo se ve 4 disciplínách: běh 60 m, běh 800 m, skok do dálky a hod míčkem. Dívky bojovaly statečně, ale prvenství nám uniklo o 1 jediný bod. Vítěz odešel s počtem 1516 bodů, my bohužel měly jen 1515. Útěchou nemůže být výsledek 3. soupeře, který zůstal daleko za námi. Smutek rozehnalo následné vyhlášení výsledků jednotlivců. Maruška Pražáková se umístila na 2. místě a postupuje do krajského kola! Musí se hodně snažit, soupeřky jsou dobré. Držíme palce!

Fotky zde


Těšení na jaro

Nemůžeme se dočkat příchodu jara, sluníčka, kvetení květin, stromů… Žáci naší školy jaro trochu ošidili a při jarním tvoření si ho přiblížily. Cílem bylo přinést si do školy a pak i domů jarní a velikonoční náladu. Děti vykouzlily svými barevnými obrázky a výrobky svěží jarní atmosféru.

Fotky zde


K závěru školního roku patří výlet

Celý rok jsme usilovně pracovali a dá se říci, že jsme si s novou paní učitelkou rozuměli. Asi jsme ani moc nezlobili, když nás paní třídní učitelka vzala na výlet. Napřed si ale popovídala s našimi rodiči. Ti nám výlet schválili za podmínky, že vydržíme pracovat až do konce. A to se stalo. Po organizačních záležitostech jsme se sešli na nádraží v Plané a vyrazili do Kynžvartu. Cestou jsme si povídali, v zámku jsme si prohlédli výstavní exponáty a zámecké komnaty. Následoval nákup upomínkových předmětů a dárečků pro maminky. Pořídili jsme několik fotografií a vydali se prozkoumat zámecký park. Cesta na vlak i domů utekla. Druhý den jsme výlet zhodnotili. Všem se nám líbil. Pro některé to byl první školní výlet. A lenoši, kteří jet nechtěli, nám určitě tiše záviděli. Na příští rok máme výlet zase slíbený, ale musíme si ho zasloužit.

Fotky zde


Řemeslo má zlaté dno

Již pátým rokem pořádá hejtmanství Plzeňského kraje rukodělnou soutěž "Řemeslo má zlaté dno". Cílem soutěže je popularizovat řemeslné obory mezi žáky základních a středních škol, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání a motivovat je ke studiu těchto oborů. Podmínkou účasti v je vlastnoruční vytvoření výrobku bez pomoci dospělých. V letošním roce se do soutěže zapojili všichni naši žáci. Ve školním kole zvítězili:

1. místo Josef Dvořák - krmítko (postupuje do krajského kola)

2. místo Kristína Pražáková - sada šperků

3. místo Marie Pražáková - dekorace s rybami

Fotky zde


Velikonoce

Malá ukázka velikonočních dekorací a drobných ozdob s jarní tématikou, které naši žáci zhotovili v pracovní a výtvarné výchově. Výrobky si zájemci mohli prohlédnout a zakoupit při tradičním "Velikonočním prodeji" ve vestibulu městského úřadu v Plané.

Fotky zde


Mikuláš

I do naší školy přišli ve čtvrtek Mikuláš s anděly a čerticemi podívat se na děti, na ty hodné, ale hlavně na ty zlobivé. Ty samozřejmě slibovaly, že se po návštěvě čertů určitě polepší. Sem tam ukápla i slzička... Mikuláš byl hodný, dětem z prvního stupně nadělil balíčky s překvapením, které jim rozdali milí andělé. A čerti? Ti, měli docela práci s rošťáky, ale nakonec odešli s prázdnou a nikoho si neodnesli. Tak Mikuláši děkujeme a že budeme hodní slibujeme!

Fotky zde


Návštěva Městské knihovny v Plané

V pátek 8. 11. 2013 navštívili žáci prvního stupně naší školy Městskou knihovnu v Plané. Paní knihovnice Ivana Vasuková měla pro nás připravený zajímavý program, který děti zaujal a přijaly ho s velkým nadšením. Nejdříve dětem vysvětlila, jak se mají ke knihám chovat a kde knížky pro ně určené v knihovně najdou. Popsala jim rozdíly mezi pohádkou, poezií a naučnou literaturou. Přečetla dětem úryvky z pohádkových knížek a přidala i dvě básničky. Také seznámila naše žáčky s provozem knihovny, možností registrace a půjčování knih, což je velmi potěšilo. Paní knihovnice měla pro děti připravenou i soutěž, která se týkala jejich pohádkových a čtenářských znalostí. V soutěži doplňovaly názvy pohádek a pohádkových dvojic. Za správné odpovědi je čekala sladká odměna. Poté jsme si prohlédli zázemí dětského oddělení knihovny a prolistovali knížky. Už teď se těšíme na další předvánoční povídání s paní Vasukovou, která nám nabídla výklad o slavení Vánoc v jiných státech Evropy. Ve škole jsme si o knihovně ještě povídali a děti nakreslily obrázky, na kterých ztvárnily své oblíbené knížky a to, co se jim v knihovně líbilo.

Fotky zde


Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci

I v letošním školním roce se naše základní škola zapojila do projektu Plzeňského kraje: „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“. Projekt je zaměřen na vytváření pozitivního sociálního klima mezi školami vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a základními školami hlavního vzdělávacího proudu. Spolupráce, vzájemná pomoc žáků, upevnění kolektivu je především zaměřena v aktivitách pracovních a sportovních. Akce se zúčastnily školy: SOU a ZŠ Planá, Zámecká ZŠ a MŠ Tachov, P. Jilemnického ZŠ Tachov, Kostelní ZŠ Stříbro, Revoluční Projekt probíhal od 16. října do 18. října 2013. První den projektu se konal v prostorách ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického. Děti si mohly vyzkoušet práci s hlínou a vyrobit si svůj vlastní stojánek na tužky. Na hřišti si pak zahrály vybíjenou všichni proti všem. Druhý den si pro nás krásné sportovní dopoledne se spoustou pohybových her a florbalem připravila ZŠ Kostelní. Poté se děti v ZŠ P. Jilemnického věnovaly pracovní aktivitě, vyrábění drobných šperků z hmoty zvané Fimo a zdobení lžiček smaltováním. V pátek si všichni společně zahráli na zimním stadionu v Tachově bowling a celá vydařená akce byla ukončena opékáním špekáčků na zahradě ZŠ Tachov, P. Jilemnického. Každé z dětí si pak kromě vlastnoručně vyrobených předmětů a krásných zážitků odneslo i účastnický list. Projekt se líbil jak žákům, tak i pedagogům. V příštím školním roce se budeme těšit na pátý ročník.

Fotky zde


Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních

Dne 9. května 2013 se uskutečnilo okresní kolo Atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních. Za naši školu nás reprezentovali žáci – Karel Bitara, Adrián Olah a Ladislav Pospíšil. Soutěžilo se v disciplínách – běh na 60 metrů, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh na 1 500 metrů. Družstvo SOU a ZŠ Planá se umístilo na 3. místě v kategorii družstva-chlapci. Všem účastníkům zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci školy a obzvlášť Ladislavu Pospíšilovi, který v absolutním pořadí obsadil 3. místo a tím pádem postoupil do krajského kola, které se uskuteční koncem měsíce květen.

Fotky zde


Beseda o první pomoci na ZŠ Zámecká

Ve čtvrtek 9. 5. 2013 žáci naší školy besedovali s paní Hanou Horákovou, která pracuje jako zdravotní sestra Zdravotnické záchranné služby Planá. Žáky velmi poutavě seznámila se základními pravidly poskytování první pomoci. V teoretické části se žáci dozvěděli: jak poskytnout první pomoc při závažných poraněních

v kterém případě volat záchrannou službu

jaké potřebné informace sdělit operátorovi v případě akutního ohrožení života, když volají na tísňovou linku a jakých chyb se při volání mohou dopouštět

jak se chovat, než přijede záchranka, jaké vybavení s sebou záchranná posádka má a jak fungují

Žáky zaujala hlavně část praktická, kde si na figuríně mohli vyzkoušet základní poznatky a dovednosti potřebné k poskytnutí účelného umělého dýchání a masáže srdce.

Beseda se všem velmi líbila. Vždyť právě znalost jednoduchých postupů, ze kterých se první pomoc skládá, může mnohdy zachránit život zraněnému nebo aspoň zmírnit následky zranění.

Za naši školu bych chtěla poděkovat Zdravotnické záchranné službě města Planá, hlavně pak zdravotní sestřičce paní Haně Horákové, bez jejíž ochoty a aktivity by se tato akce nemohla zrealizovat.

Fotky zde


Řemeslo má zlaté dno

Již čtvrtým rokem pořádá hejtmanství Plzeňského kraje rukodělnou soutěž "Řemeslo má zlaté dno". Soutěž je určena pro žáky všech škol ve třech věkových kategoriích. Žáci se svými výrobky nejprve soutěží ve školním kole, vítěz pak postupuje do kola krajského. V loňském roce obsadil žák naší školy Josef Šarközi 2. místo v kategorii 6.-9. tříd ZŠ za krmítko pro ptáčky. To bylo velkou motivací pro žáky naší školy, a tak vlastnoručně zhotovili různé typy výrobků - předměty pro vybavení domácnosti, pomůcky na zahradu, oděvní doplňky a další. V hodinách pracovní výchovy na druhém stupni se řezalo, brousilo, lepilo, šilo… A jak to všechno dopadlo?

1. místo Tomáš Bánom- sýkorník

2. místo Kristína Pražáková

Kristýna Výplachová - polštářky

3. místo Josef Dvořák - zaječí dekorace

I když ocenění nemohli získat všichni, zaslouží si určitě velkou pochvalu za snahu, píli a trpělivost.

Fotky zde


Návštěva z poslanecké sněmovny

Dne 12. 3. 2013 navštívila naši školu poslankyně poslanecké sněmovny p. Levá. Zajímala se o zaměření, profilaci školy a její školní vzdělávací programy. Ze tří ŠVP paní poslankyni zaujal program pro I. stupeň ZŠ, který pomáhá dětem v tzv. hraničním pásmu vzdělávat se na škole pro žáky vyžadující zvláštní péči. Ti pak mají možnost návratu do II. stupně ZŠ v hlavním vzdělávacím proudu. Zavedení ŠVP pro I. stupeň ZŠ kladně hodnotil i zřizovatel naší školy OŠMS KÚ Plzeň a poradenské zařízení (PPP) v Tachově.

Hrou proti drogám

Ve čtvrtek 4. dubna 2013 se na ZŠ Zámecká 853 uskutečnila jednorázová preventivní aktivita zprostředkovaná občanským sdružením Kotec o. s. Tachov. Formou přednášky pracovníků terénního programu byli žáci seznámeni s komplexní odbornou pomocí, kterou Kotec o. s. nabízí lidem v obtížné životní situaci a jak těmto lidem pomáhá najít cestu ke změně. Cílovou skupinou „Hrou proti drogám“ byli žáci od 9 – 16 let, rozdělení do 4 skupin, 4 stanovišť. Zábavnou formou tak děti mohly poznat, jaké drogy existují, jaké jsou jejich účinky a vliv na náš organismus a jak drogy mění člověka samotného i jeho život… Na závěr pracovníci Kotce o. s. odměnili všechny zúčastněné upomínkovými předměty, diplomy a také pochvalou za pozornost a spolupráci. Žáci hodnotili akci jako přínosnou, zajímavou a poutavou. Jak sami řekli, dozvěděli se spoustu pro ně zajímavých informací. Za naši školu tímto děkuji pracovníkům Kotce o. s. Tachov za výbornou organizaci celé akce a těším se na další spolupráci.

Fotky zde


Drakiáda

Dne 24. října 2012 žáci naší Základní školy společně se svými učiteli, využili poslední podzimní teplý den a uspořádali Drakiádu. Pouštění draků zakončili společným opékáním buřtů. Počasí přálo, takže si všichni užili spousty legrace, pochutnali na buřtíkách a těší se na příští rok.

Fotky zdePozitivní sociální klima

Ve dnech 3. 10. – 5. 10. 2012 se naše základní škola zapojila do 3. ročníku projektu na podporu preventivních aktivit a výchovy k toleranci s názvem: „Pozitivní sociální klima mezi školami vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami”. Letošní preventivní program organizovala ZŠ Petra Jilemnického v Tachově. Třetí školou, která se programu zúčastnila byla ZŠ Revoluční ze Stříbra. Každá ze škol si připravila program na jeden den. První den byl pro děti připravený program ve škole ve Stříbře, kde nás nejdříve pohostili vlastnoručně upečeným moučníkem a čajem. Chlapci si pak mohli svou zručnost vyzkoušet v pracovních dílnách při tvorbě krabiček z různého materiálu. Dívky předvedly svou fantazii při výrobě „Podzimníčka“ s využitím přírodního materiálu. Druhý – sportovní den jsme navštívili školu v Tachově. Děti soutěžily v přírodě v různých sportovních aktivitách (vrh koulí, běh, skok do dálky...). Na rozloučenou jsme si u ohně opekli špekáčky a chléb. Závěrečný den proběhl u nás ve škole v Plané. Děvčata pod vedením paní učitelky Biroščákové připravila pro ostatní jablečný moučník a čaj. Po té jsme navštívili Hornické muzeum Ondřeje Šlika, kde pro nás byla připravena prohlídka muzea a hornické štoly. Členové hornického spolku pánové J. Teplík a M. Mertl zajímavým vyprávěním dětem přiblížili historii a rozvoj rudního hornictví v Plané. Prohlídka byla pro všechny velkým zážitkem. Dětem i pedagogům se společně strávené tři dny líbily a budeme se těšit na příští rok.

Fotky zde


Sportovní den na ZŠ

15. června uspořádali učitelé naší školy sportovní den pro své žáčky. Soutěžilo se v disciplínách lehké atletiky a to, běh na 100 metrů, skok do dálky, hod granátem a běh na 666 metrů. Všichni závodili s plným nasazením, elánem a v souladu s pravidly fair play. Za mimořádné sportovní výkony byli žáci odměněni sladkostmi a ti nejlepší i diplomy a věcnými dary.

Fotky zde


Mezinárodní den dětí

Při příležitosti MDD žáci naší základní školy již tradičně 1. června absolvují výstup na Bohušův vrch ukončený opékáním buřtů. Jelikož nám letos nepřálo počasí, musela nastoupit takzvaná „mokrá varianta“, která spočívala v hraní společenských her, povídání si o MDD a malování obrázků s letní tématikou. Aby děti nebyly ochuzeny o buřtovou pochoutku, připravili učitelé za pomoci žáků pohoštění ve cvičné kuchyňce. Celý den proběhl v příjemné atmosféře.

Fotky zde


Přednáška o drogách

V rámci primární prevence se dne 28. května 2012 uskutečnila přednáška s pracovníky terénního programu občanského sdružení Kotec (www.kotec.cz) na téma Drogy. Aktivita byla určena žákům druhého stupně základní školy. Velice poutavou a srozumitelnou formou her a vyprávění byli seznámeni s nejdůležitějšími otázkami drogové problematiky. Žáci tak získali lepší představu o důsledcích užívání lehkých i těžkých drog.

Fotky zde


První pomoc pro žáky ZŠ

Základy poskytování první pomoci by měly být nejzákladnějšími znalostmi každého z nás. Nevíme, kdy se můžeme ocitnout v situaci, kdy jedinou šancí pro přežití jsou znalosti jiného člověka. Na toto téma se 9. května díky zdravotním sestrám p. Věře Horákové a p. Daně Feferové ze Záchranné služby Planá uskutečnila beseda, během které si žáci 1. a 2. stupně základní školy mohli na názorných pomůckách vyzkoušet poskytnutí první pomoci a resuscitaci. Také se dozvěděli zásadní a konkrétní informace týkající se úrazů a jejich následného ošetření.

Fotky zde


Atletický čtyřboj

Tak jako každý rok i letos se 11. května uskutečnilo okresní kolo v atletickém čtyřboji SHM, kde se v kategorii starších žáků zúčastnili i žáci naší základní školy – Josef Šarközi, Karel Bitara a Jan Grus. Soutěž probíhala v krásné sportovní atmosféře, za slunečného počasí na městském hřišti fotbalového klubu Tachov za přítomnosti dětí z dětského domova v Tachově. Soutěžilo se v disciplínách: běh na 60 m, skok do dálky, hod granátem a nakonec běh na 1500 m. Po velkém výkonu a bojovnosti v těžkých povětrnostních podmínkách získali naši žáci svými skvělými výsledky 3. místo a náleží jim velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Fotky zde


Projekt na ZŠ

Naše škola se zapojila do projektu na podporu preventivních aktivit a výchovy k toleranci s názvem: „Pozitivní sociální klima mezi školami vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.“ Projektu se celkově účastnily tři školy a každá z nich měla za úkol připravit program na jeden den. 5. října 2011 První den probíhal na škole v Plané. Děti měly možnost vyzkoušet si svoji zručnost. V pracovních dílnách chlapci vyráběli dřevěnou jmenovku na záhon a dívky pomocí šablonek vytvářely papírové figurky k výzdobě oken na Halloween. 6. října Druhý den si pro nás ve Stříbře připravili sportovní den. Všichni jsme se sešli ve škole, kde pro nás děti upekly jablečný závin a připravily pohoštění. Chlapci pak hráli kopanou na školním hřišti a dívky přehazovanou a vybíjenou v tělocvičně. Na rozloučenou jsme si u ohně opekli špekáčky. 7. října Třetí den byl turistický. Tachovskou alejí jsme šli až do světecké Jízdárny. Pracovník MKS měl pro nás připravené poutavé vyprávění o historii aleje i Jízdárny. Děti se tak mohly dozvědět spoustu zajímavostí. Dětem i učitelům se společně strávené dny líbily. Budeme se těšit na příští rok.

Fotky zde